Polityka prywatności i ochrony danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady(UE) 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r., w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli

Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola,

tel/fax.: 43 8810140

e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:

Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola,

tel/fax.: 43 824 99 90

e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

Pani/Pana  dane osobowe, podane w formularzach kontaktowych, przetwarzane  będą  w celu kontaktu między ŚDS a Panią/Panem, na podstawie Ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ŚDS
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2203

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-08 09:17:22AdministratoraktualizacjaPolityka prywatności i ochrony danych