Oferta treningów realizowanych przez ŚDS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu – to kształtowanie nowych, doskonalenie lub podtrzymanie już posiadanych umiejętności samoobsługi niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. W skład tych oddziaływań wchodzą następujące treningi:
 • Trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny – polega na wyćwiczeniu systematycznego nawyku dbania o higienę osobistą (tj. mycie rąk, utrzymanie całego ciała w czystości, zachęcanie do korzystania z usług fryzjera) oraz o schludny i czysty wygląd zewnętrzny, dbałość o estetykę stroju, dobieraniu ubioru adekwatnego
  do pogody i okoliczności.
 • Trening kulinarny – polega na rozwijaniu umiejętności wstępnej obróbki produktów, przygotowania prostych i złożonych posiłków. Uczestnicy uczą się zasad przechowywania jedzenia, dbania o czystość w pracowni. Ćwiczą robienie listy zakupów w zależności od przygotowanej potrawy, estetycznego nakrywanie do stołu, podawania jedzeni i posługiwania się sztućcami. Poznają zasady obsługi sprzętu gospodarstwa domowego (tj. robot kuchenny, lodówka, kuchenka, zmywarka, pralka, żelazko)
 • Trening umiejętności praktycznych – umożliwia rozwijanie nowych i wzmacnianie posiadanych umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego. Uczestnik ćwiczy swoją zaradność życiową i samodzielność w zakresie takich czynności jak prasowanie, pranie, obsługa sprzętu AGD, a także umiejętność dbania o najbliższe otoczenie.
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – podczas tego treningu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat siły nabywczej pieniądza, uczą się rozróżniać nominały, ćwiczony jest nawyk racjonalnego gospodarowania własnymi finansami, uczestnicy poznają ceny określonych produktów, planowanie wydatków, kształtowanie umiejętności planowania opłat oraz oszczędzanie na zaplanowane zakupy, zapoznanie się z aktualnymi cenami towarów.
 • Trening farmakologiczny - głównym celem treningu jest wypracowanie
  u uczestników odpowiedzialności za swój stan zdrowia, stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego oraz świadomość ważności farmakoterapii w procesie radzenia sobie z chorobą. Zajęcia maja formę rozmów indywidualnych
 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – to trening nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, kształtowanie umiejętności współpracy
  i komunikowania się w grupie. Uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie w konstruktywny sposób z napotkanymi trudnościami.
 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – wspiera rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień, pozwala kształtować umiejętności społeczne i wspiera integracje uczestników
  z środowiskiem lokalnym, a także uczy konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

W skład tej grupy oddziaływań wchodzą:

 • Trening kulturalno-turystyczny – to aktywizowanie uczestników do rozwijania zainteresowań poprzez udział w konkursach tematycznych (konkursy poetyckie, piosenki, sportowe), zachęcanie do udziały w wydarzeniach lokalnych, wspólne wizyty w muzeach, bibliotekach, świętowanie imprez okolicznościowych, rozwijanie nawyku celebrowania świąt, uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych, a także udział
  w wycieczkach czy wyjazdach do kina, teatru.
 • Zajęcia muzyczne – zajęcia te mają na celu zwiększenie poziomu aktywności poprzez kontakt z muzyką, rozwijanie możliwości pamięciowych – opanowania krótkich tekstów i piosenek, zwiększenie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie gustu muzycznego. Uczestnicy są motywowani do udziału w organizowaniu uroczystości okolicznościowych. Podczas zajęć uczestnicy śpiewają różne piosenki (powtarzanie poznanych utworów, nauka nowych), biorą udział w zabawach muzycznych  (odgadywanie tytułów znanych przebojów), próbują swoich sił w karaoke, zabawach rytmiczno – ruchowych, prezentowane są filmy o tematyce muzycznej.

 

 • Zajęcia ogólnoedukacyjne, w tym:
 • Język angielski – uczestnicy uczą się nowych słówek, zwrotów w języku angielskim. Zajęcia te pomagają ćwiczyć pamięć, oswajają z prezentowaniem swojej wiedzy na forum grupy.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania - zajęcia te rozwijają ogólną wiedze o świeci. Uczą nawiązywania kontaktów z innymi, rozwijanie postawy ciekawości względem świata zewnętrznego. Ponadto pomagają doskonalić umiejętności liczenie, pisania i czytania oraz poszerzają zakres słownictwa.
 • Zajęcia komputerowe – podczas zajęć w pracowni komputerowej ma miejsce nauka obsługi komputera, korzystanie z komunikatorów internetowych, rozmowy
  na temat zagrożeń wirtualnego świata, nauka obsługi pakietów MS Office, korzystanie z możliwości Internetu.
 • Zajęcia pedagogiczne - w ramach treningu uczestnicy uczą doskonalą umiejętności pisania, liczenia, wzbogacają swoje słownictwo, przyswajają zasady poprawności ortograficznej i gramatycznej.

 

 1. Trening umiejętności komunikacyjnych polega na rozwijaniu prawidłowych sposobów komunikowania się z innymi. Uczestnicy treningu poznają zagadnienia związane
  z komunikacją interpersonalną. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak w sposób otwarty
  i kulturalny prowadzić konwersację, jak nawiązywać i podtrzymywać rozmowę.
 2. Terapię ruchową, w tym:
 • kinezyterapia, fizykoterapia, działania profilaktyczne – poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia zwiększa się zakres ruchów w stawach, wzmacnia się siła mięśni, poprawia się wytrzymałość i koordynacje ruchów.
 • Zajęcia taneczne - Taniec uruchamiania pozytywne emocje (wydzielanie endorfiny),  i wspiera uwalnianie napięć z ciała.  Zabawy taneczno - integracyjne wpływają na budowanie więzi pomiędzy uczestnikami. Taniec pomaga utrzymać uwagę uczestników na wykonywanych krokach, (zmianie kierunku ruch, tempa, rytmu), poprawia koordynację ruchową. Jest też formą przejawiania własnej inwencji, wyrażenia siebie.

 

 1. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy:
 • Zajęcia plastyczne – poznając nowe techniki plastyczne uczestnicy rozwijają wyobraźnie, twórcze myślenie, kreatywność i dbałość o estetykę. Mają możliwość wyciszenie się i wyrażenie emocji poprzez sztukę.
 • Zajęcia manualne – odbywają się w pracowni stolarskiej, w której uczestnicy nabywają zdolności techniczne, uczą się korzystać z narzędzi stolarskich, tworzyć
  i ozdabiać drobne przedmioty użytkowe (świeczniki, karmniki itp.). Ponadto uczestnicy pod okiem instruktora dokonują drobnych naprawy na terenie ŚDS.

 

 1. Dodatkowe oddziaływania:
 • Zajęcia relaksacyjno–oddechowe– głównym celem zajęć oddechowych jest pogłębienie oddechu, nauka oddychania w prawidłowy sposób i w konsekwencji lepsze dotlenienie organizmu. Skupiając się na swoim wdechu i wydechu uczestnik relaksuje się, nawiązuje kontakt ze swoim ciałem, co ma działanie terapeutyczne.

 

 • Trening Funkcji Poznawczych – zajęcia te mają na celu wspieranie funkcji poznawczych (pamięć, myślenie, koncentracji, spostrzeganie, kojarzenie itp.) oraz podtrzymania umiejętności językowych (tj. pisania, czytanie i liczenie).

 

 1. Poradnictwo psychologiczne – rozmowy indywidualne mają charakter wspierająco-motywujący. Zawierają elementy profilaktyki zdrowia psychicznego, psychoedukację. Służą wypracowaniu z uczestnikiem nowych działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości jego życia. Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy uczą się prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.
 2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – uczestnicy nabywają umiejętności prawidłowego zachowania się w instytucjach, korzystania z ich ofert, ćwiczenie umiejętności uzupełniania dokumentacji, zdobycie wiedzy na temat oferowanych form pomocy.
 3. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych - uczestnicy mogą liczyć na pomoc w uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt u lekarza, pomocy w zakupie leków oraz pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ŚDS Zduńska Wola
Data utworzenia:2019-05-01
Data publikacji:2019-05-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:975