Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez powiat zduńskowolski realizującą zadanie rządowe zlecone pn. prowadzenie ośrodka wsparcia.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli obejmuje wsparciem trzy kategorie osób, tj. osoby przewlekle chore psychicznie, osoby upośledzone umysłowo oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a zatem łączy wszystkie możliwe typy ŚDS, tj. odpowiednio A, B i C. Mieści się na II i III piętrze zrewitalizowanego budynku po dawnej komendzie policji. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych salach. Ośrodek funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 40 osób.

Do dyspozycji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy pozostaje również dziedziniec, w którym znajdują się meble ogrodowe (tj. altanki, ławki) oraz siłownia zewnętrzna. Zaaranżowano tu nawet miejsce na mały ogródek.

Celem działalności ŚDS jest zapewnieniem uczestnikom oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie
i integracje społeczna.

Do zadań ŚDS należy świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługowych i treningów umiejętności społecznych osobom z zaburzeniami psychicznymi, polegającej na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności społecznych w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Nasz Dom codziennie umożliwia Uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. Dysponujemy własnym autobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i zapewniamy w szczególności Uczestnikom z zaburzeniami zachowania lub niepełnosprawnością fizyczną usługi transportowe.

Zatrudniamy wyspecjalizowaną w pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi kadrę merytoryczną, tj. psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeutę, opiekuna,  terapeutów
i instruktorów terapii. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach adresowanych do pracowników ośrodków wsparcia.

            Pracownicy Domu w celu zapewnienia integracji społecznej Uczestników współpracują z rodzinami i opiekunami Uczestników, społecznością lokalną, kościołami
i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, urzędami, poradniami, domami kultury oraz innymi placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą osobą niepełnosprawnym oraz pracą na rzecz integracji społecznej, w szczególności:

 • Powiatowym Centrum Pomocy w Zduńskiej Woli,
 • Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Zduńskiej Woli,
 • Centrum Psychiatrycznym w Warcie,
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowymi Domami Samopomocy
  z województwa łódzkiego,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli,
 • Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli
 • Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Zduńskiej Woli
 • Domem Kultury Lokator w Zduńskiej Woli,
 • Miejskim Domem Kultury. Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz,
 • Biblioteką Pedagogiczną w Zduńskiej Woli,
 • Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

 

Uczestnikom korzystającym z usług naszego Ośrodka uatrakcyjniamy pobyt w nim organizując różnorodne formy zajęć plenerowych, spotkania integracyjne połączone
ze wspólnym grillowaniem z uczestnikami z innych placówek oraz wyjazdy. Nasi Uczestnicy biorą udział w różnych udział w konkursach i festiwalach. Uroczyście obchodzimy święta okolicznościowe: Wielkanoc i Boże Narodzenie z udziałem członków rodzin uczestników oraz zaproszonych gości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ŚDS Zduńska Wola
Data utworzenia:2019-05-01
Data publikacji:2019-05-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:863